INLEDANDE BEDÖMNING

Vårt bariatriska expert-team kommer noggrant utvärdera dina kvalifikationer för operationen utifrån allt från ditt BMI, din sjukdomshistoria och ditt personliga engagemang till din diet och livsstilsförändring.

Body mass Index

Body Mass Index (BMI) är som en indikator på kroppens övervikt och introducerades först på 1850-talet av den belgiska statistikern Adolphe Quetelet. BMI uttrycks som personens vikt dividerad med personens höjd i kvadrat.

Internationell klassificering av vuxna viktkategorier:

 • BMI under 18.5 – undervikt
 • BMI 18.5 – 25 – normal vikt
 • BMI 25 – 30 – overvikt
 • BMI 30+ – fetma
  • Fetma class I – BMI 30 – 34.99
  • Fetma class II – BMI 35 – 39.99
  • Fetma class III – BMI 40+

Body Mass Index kriterier för viktminskning kirurgi:

 • BMI över 33 och du har diabetes typ II
 • BMI över 35, och du har andra hälsoproblem relaterade till fetma
 • BMI över 40

Fysiska och psykiska hälsotillstånd

Problem som kommer att bedömas av vårt bariatriska expert-team för att fatta ett slutgiltigt beslut om viktminskning-operationens säkerhetsgrad och lämpliga verktyg för dig. I bedömningen kommer följande ämnen att tas i hänsyn –

 • Sjukdomshistoria. Allmänt hälsotillstånd, tidigare operationer, sjukdomar, mediciner, familjerelaterad sjukdomshistoria hjälper läkare att förebygga risker och välja den mest effektiva och säkra typen av viktminskningskirurgi för dig.
 • Kostvanor, livsstil och dina tidigare försök till viktminskning.
 • Fysisk aktivitet eller inaktivitet. Fysisk aktivitet är definitivt relaterad till förbättrad hälsa och högre energinivåer, medan fysisk inaktivitet kan vara relaterad till utveckling av fetma. Om du överväger viktminskningsåtgärden bör du förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och livslång hantering av fetma.
 • Psykologiska faktorer. Efter viktminskningen kommer du att möta begränsningar i din kost. Du måste permanent ändra ditt ätande och dina kostvanor. Du kommer säkerligen också behöva se över din fysiska aktivitet och hitta din egen väg till ett friskare och gladare liv! Dessa förändringar kan leda till nya känslor, nya beteenden, förmodligen vissa förändringar i relationer till andra. Innan du fattar ett slutgiltigt beslut om operationen ska du och din kirurg vara säkra på ditt personliga medvetande och din förmåga att involvera i viktminskningsprocessen på längre sikt. Det finns några mentala hälsotillstånd som kan bidra till ökad vikt och göra det också svårare att bibehålla de positiva hälsoeffekterna av viktminskningsoperationen.

Personligt engagemang

Viktminskning kirurgi bör inte betraktas som en magisk lösning i sig självt. En av de viktigaste frågorna för din framgång efter din viktminskningskirurgi är ditt personliga engagemang för att följa din läkares riktlinjer för kost, livsstil förändring och dagliga fysiska aktivitet. Det är viktigt att du bedömer dina svagheter redan före operationen för att verkligen kunna ändra dina dagliga vanor.

KONTAKTA OSS OM BEDÖMNING!