GASTRIC BYPASS FETMAOPERATION

Gastric bypass eller Gastrisk bypass titthålskirurgi anses vara den världens ledande metoden för att effektivt behandla sjuklig övervikt.

Gastrisk bypass operation

Under en Gastrisk bypass operation förminskas magsäcken genom att man skapar en ny ficka/säck som rymmer 30-50 ml från den övre delen av magen med kirurgiska häftklamrar. Den nya säcken är direkt förbunden med tarmens mittparti, förbikopplar resten av magen och övre delen av tunntarmen.

Två funktioner av operationen:

 • Minska mängden mat du klarar av att äta under en måltid;
 • Absorptionshastigheten av näring kommer att bli mycket långsammare, vilket innebär att du kommer att konsumera betydligt färre kalorier.

Operationen utförs under allmän narkos med hjälp av en laparoskopisk / titthålskirurgisk teknik genom att göra 5 små snitt och använda specifika instrument och en kamera för att styra manövreringen under operationen.

Vad kan man förvänta sig efter en Gastrisk bypass operation?

Efter operationen kommer du att stanna på sjukhuset i upp till 5-6 dagar för sedan på ett säker sätt kunna flyga hemma om läkaren inte anger något annat.
Eftersom anatomin för ditt matspjälkningssystem fullständigt remodelleras under operationen måste du noggrant följa din läkares ordinationer med avseende till din efterföljande kost, näring och fysiska aktivitet.

Andel lyckade fall

Nya studier visar att upp till 93% av alla Gastrisk bypass-patienter når en långsiktig framgång efter genomförd operation vad gäller viktminskning.

Bli kvitt fetma och diabetes

Under de följande åren av en Gastrisk bypass operation förlorar patienterna i genomsnitt 70% av deras överflödiga kroppsvikt. De når även också signifikant förbättring vad gäller prognos (80-95%) i sjukdomar så som:

 • diabetes typ 2
 • sömnapné
 • ben och ledsjukdomar
 • astma
 • blodfettsrubbningar
 • depression
 • infertilitet och PCOS
 • migrän
 • leversjukdom

Även om läkare rekommenderar viktminskning som ett hälsofrämjande verktyg, kan vi också tillägga många positiva psykologiska och fysiska effekter som på livslängd och livskvalitet.

Läs mer om fördelarna med Gastric Bypassoperation här! here!

Nyckeln till långsiktigt goda resultat

 • Sunt ätande – Operationen begränsar mängden mat du kan konsumera, vilket gör att blir väldigt viktigt att inta rätt typ mat. Nyckeln till goda resultat är att följa en långsiktig kostplan och förstå värdet av produkterna som konsumeras. Detta gäller för alla typer av viktminskningsmetoder.
 • Regelbunden fysisk aktivitet – motion är en annan nyckel till långsiktig framgång efter en viktminskningsoperation.

Operationsrisker med Gastrisk bypass

Risker i tidigt skede:

 • Läckage från magsäcken eller tarmen genom klamrarna kan orsaka maginfektion.
 • Blodproppar orsakade av operation – djup ventrombos, lungemboli. En sällsynt komplikation. För att undvika dessa risker ges postoperativa patienter blodförtunnande läkemedel för att förhindra uppkomsten av blodproppar. Att gå efter operationen är viktigt för att undvika blodproppar.

Risker i senare skede:

 • Sårbildning i magsäcken eller tunntarmen. Detta är en ovanlig komplikation. Magsår är vanligare hos rökare och patienter som tar läkemedel mot artrit.
 • Dumpingsyndrom. Orsakas vanligtvis av att äta för snabbt eller för mycket, dricka och äta samtidigt eller efter att ha ätit vissa typer av mat. Du bör följa den rekommenderade kostplanen och övervaka ditt välmående efter återinförandet av varje enskild produkt i din kost.
 • Obstruktion i öppningen av stomin. Detta är också en ovanlig komplikation (1 av 100 patienter). Detta kan uppstå ifall en bit mat fastnar i stomin. Om detta uppstår bör föremålet avlägsnas endoskopiskt från munnen till magsäcken.
 • Vitamin och / eller järnbrist. Följ din läkares eller dietists rekommendationer om kosttillskott för att undvika vitaminbrist och glöm inte att regelbundet följa upp med din läkare!

Läs mer om riskerna med Gastric Bypassoperation här.

Lär dig mer om vår viktminskningsoperation tilbud!

ANSÖK OM SAMRÅD!