EFTERVÅRD OCH UPPFÖLJNING

Du kommer att skrivas ut från Sigulda sjukhus 3 – 4 dagar efter operationen. Ett utlåtande från sjukhuset för dig och din läkare kommer att tillhandahållas på engelska.
Fetma och övervikt är en kronisk och ofta livslång sjukdom, och det finns ingen anledning att anse att det finns ett snabbverkande och permanent botemedel mot dessa tillstånd. Bariatrisk kirurgi och en ansvarsfull eftervård med måttliga livsstilsförändringar leder dock många patienter till att uppnå betydande långsiktiga resultat som följs av enorma hälsomässiga och sociala fördelar samt en ökad livslängd.

Smärtkontrol Det är normalt att man upplever lite obehag och smärta efter operationen. Det finns ingen anledning att lida och därför bör smärtan kontrolleras så att du kan gå och andas djupt efter operationen. Be våra sjuksköterskor om smärtstillande läkemedel på sjukhuset. Normalt sett är smärtan över när du skrivs ut från sjukhuset.

Återfuktning. Du kommer att uppmuntras att börja dricka i små omgångar snart efter operationen. Det är viktigt att dricka minst 1,5 liter vatten varje dag för att förhindra uttorkning, njursten och förstoppning.

Näring. En efterföljande 4-stegs dietplan kommer att ges till dig tillsammans med instruktioner om hur man äter, dricker och undviker biverkningar som dumpnings-syndrom och matspjälkningssbesvär.

Kosttillskott och medicinering. Din kirurg kommer att ge dig recept och instruera dig om vitamin- och mineralanvändning och även annan medicinering efter operationen.

Motion. Din kirurg kommer att uppmuntra dig att motionera snart efter din operation och kommer att vilja att du fortsätter motionera varje dag under din återhämtning på sjukhuset samt efter utskrivningen från sjukhuset. Att motionera efter operationen ökar blodcirkulationen och hjälp vid läkningsprocessen samt förhindrar komplikationsrisker som exempelvis blodproppsbildning.

Uppföljning. Du bör följa din kirurgs instruktionerna för uppföljning de följande veckorna, månaderna och åren efter din operation. Vi kommer att hålla kontakten med dig efter operationen med jämna mellanrum för att bevaka och stödja din framgång och ge dig medicinska råd, rekommendationer samt kontrollera dina blodvärden upp till 2 år efter operationen. Efter perioden av efterbehandling fortsätter du fortfarande ha tillgång till e-post-, online- och telefonstöd livet ut.

Det kan uppkomma ett behov av samråd med dietister, tränings specialister eller psykologer. Att gå med i grupper för viktminskning kirurgiska patienter är också rekommenderat.

 

Online-samråd med dr.Olegs Kozlovskis

BOKA NU!